żuraw

Dlaczego olinowanie i rolki w żurawiach wieżowych mają znaczenie?

Żuraw wieżowy to żuraw składający się z pionowego masztu zamontowanego na ruchomym lub stałym podwoziu i wysięgnika, który jest poziomy lub pochylony pod kątem do poziomu; żuraw wieżowy podnosi ładunek na haku, a hak na haku podnosi ładunek z wysięgnika, opuszcza się na linę. Żuraw do szybkiego montażu to żuraw składający się z pionowego masztu zamontowanego na ruchomym lub stałym podwoziu i wysięgnika, który jest poziomy lub nachylony pod kątem do poziomu; ładunek na haku jest podnoszony z wysięgnika żurawia na linie; dolny żuraw obrotowy, Jego konstrukcja pozwala na wykonanie przygotowań w krótkim czasie bez użycia dodatkowego sprzętu.

Żurawie wieżowe są tak popularne na placach budowy ze względu na ich wiele zalet. Ponieważ dźwig jest obsługiwany tylko przez jedną osobę (operatora), taki sprzęt może znacznie zaoszczędzić czas (przyspieszyć pracę) i obniżyć koszty. Ten żuraw dobrze sprawdza się przy bardzo dużych obciążeniach i pracuje precyzyjnie, dostarczając ładunki do miejsca przeznaczenia z dużą precyzją niezależnie od wysokości. Dźwigi dobrze sprawdzają się w trudnym terenie, takim jak place budowy. W wielu przypadkach trudno wyobrazić sobie prace budowlane bez żurawia wieżowego. Nie ma wątpliwości, że żurawie wieżowe to bardzo praktyczny sprzęt. Nawet jeśli dźwig będzie musiał zostać zmontowany na placu budowy, a następnie zdemontowany, ta funkcjonalność nie zmniejszy się. Jest tak skonstruowany, że wszystkie te czynności można wykonać szybko, oczywiście, jeśli zespół ma odpowiednie doświadczenie.

Konstrukcja żurawia: olinowanie i rolka na linie

Suwnice masztowe są zwykle maszynami stacjonarnymi, montowanymi na fundamencie stanowiska roboczego. Składają się z masztu zawieszonego na linach i przymocowanego do niego bomu. Maszt i wysięgnik można obracać o 360° wokół własnej osi pionowej. Jest to możliwe, ponieważ wysięgnik jest krótszy niż maszt (długość wysięgnika nie przekracza 0,7 i 0,8 wysokości masztu) i znajduje się pod linkami odciągowymi. Lina ciągnąca powinna być nachylona pod kątem 30° do poziomu, nie przekraczając 45°. Wysięgnik dźwigu masztowego jest zasadniczo przymocowany do spodu masztu. Żuraw z masztem kozłowym składa się z masztu wspartego na konstrukcji kozłowej (tj. rozpórek zamontowanych na podstawie lub fundamencie) i przymocowanego do niego wysięgnika. Maszt z wysięgnikiem może obracać się wokół własnej osi pionowej, jednak obrót tego żurawia jest ograniczony konstrukcją wsporczą i wynosi 160-250° w zależności od kształtu konstrukcji. Wysięgnik suwnicy masztowej jest zwykle dłuższy niż maszt.

Żuraw wieżowy – konserwacja

Jeżeli mówimy o żurawiach, to ich przegląd konserwacyjny musi być przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji urządzeń eksploatacyjnych, konserwacyjnych i przeładunkowych. Dlatego w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem jest wynajęcie dźwigu, abyśmy nie mogli monitorować jego stanu technicznego. Przeglądy konserwacyjne wind należy wykonywać co 90 dni. Jeśli jednak mamy do czynienia z żurawiami przenośnymi i samojezdnymi, a nie z żurawiami szybkimi i stacjonarnymi, inspekcje należy przeprowadzać co 60 dni. Podczas użytkowania konieczne jest przetestowanie go różnego rodzaju: okresowe, eksploatacyjne, wypadkowe czy awaryjne. Zawsze musi to zrobić odpowiednio licencjonowany profesjonalista. Prawidłowe działanie sprzętu do podnoszenia będzie wykazać jego bezpieczeństwo. Szukając części zamiennych do żurawi, warto zobaczyć ofertę  https://sklep.corleonis.pl/pl/147-olinowanie-i-rolki.

Jeśli kupujemy lub wynajmujemy taką maszynę budowlaną, ważny jest dla nas również zasięg wysięgnika, wysokość jego podnoszenia, a także momenty pracy i wywrotu żurawia. Na podstawie tych parametrów możemy dopasować odpowiedni sprzęt do potrzeb konkretnego placu budowy. Pamiętajmy też, że musi być obsługiwany z odpowiednimi uprawnieniami. Dlatego operatorzy dźwigów muszą być przeszkoleni i bezpiecznie obsługiwać tę masywną maszynę, aby nie narażać siebie ani nikogo w pobliżu. 

Podobne wpisy