seksualność

Co to znaczy sapioseksualny?

Co to jest sapioseksualizm? Bycie sapioseksualnym oznacza bycie pobudzonym seksualnie przez inteligencję innej osoby. Daleko od skupiania się na budowie ciała czy innych cechach i wartościach, sapioseksualistę pociągają talenty i kultura: wiedza, rozmowa, słowa i pismo. Dla osoby sapiseksualnej stymulacja umysłowa jest nieskończenie bardziej podniecająca niż estetyczne piękno czy kontakt fizyczny. Znaczenie sapioseksualności pochodzi od słowa „sapiens”, które po łacinie oznacza „mądry”.

 

Co to znaczy sapioseksualny? Różnice w płci

Jeśli chodzi o płeć, eksperci sugerują, że jest więcej sapioseksualnych kobiet niż mężczyzn, ponieważ ich mózgi potrzebują bodźców innych niż wzrok, aby czuć pożądanie do innej osoby. Mężczyźni są z reguły bardziej wzrokowcami. Nie oznacza to jednak, że bycie sapioseksualnym dotyczy wyłącznie kobiet, ani że kobiety są mniej świadome budowy ciała innych.

Niektórzy eksperci sugerują również, że jest więcej sapioseksualnych kobiet, ponieważ inteligencja jest tradycyjnie związana z bezpieczeństwem, doświadczeniem, ochroną lub stabilnością, co jest pożądaną cechą u kobiet. Jednak, jak to często bywa, na ten rodzaj atrakcji seksualnej wpływają również czynniki społeczne, osobiste i emocjonalne.

Niektórzy eksperci ostrzegają jednak przed zagrożeniami płynącymi z sapioseksualności w kontekście poczucia własnej wartości, ponieważ może to tworzyć nierówne relacje, w których pociąg seksualny do osoby inteligentnej jest mylony z zależnością od tej osoby. Innymi słowy, można czuć się gorszym intelektualnie i podziwiać przesadnie partnera. Co więcej, osoby narcystyczne potrafią to wykorzystać na swoją korzyść. Jest to problem, na który sapioseksualista musi być czujny.

Charakterystyka sapioseksualności

Są rzeczy, o których zawsze wiedzieliśmy, że istnieją, ale nie mieliśmy świadomości, że istnieje słowo określające to zjawisko lub to zachowanie. Jednym z nich jest sapioseksualność. Zastanawiasz się, co to sapioseksualizm? Odnosi się on do przywiązania, jakie możemy czuć do osób, które przyciągają nas ze względu na swoją inteligencję lub wiedzę. Przyciąganie do drugiej osoby jest definiowane przez różne oblicza tej osoby, a przede wszystkim przez to, co jest dla nas najważniejsze. Nie zawsze najbardziej cenimy sobie budowę ciała, urodę, status społeczny czy ekonomiczny, sympatię czy bezpieczeństwo. Jakie są cechy charakterystyczne osoby sapioseksualnej? 

  1. Ekscytacja uczonymi osobami: Sapioseksualiści są uwodzeni przez ludzi uczonych, którzy pobudzają ich apetyt seksualny poprzez mózg. Większość ludzi sapioseuksalnych uwielbia głębokie rozmowy. Dlatego mówienie o swoich przemyśleniach i kwestionowanie aspektów życia są wyznacznikami atrakcyjności psychicznej i fizycznej dla tych osób.
  2. Miłość do debaty: są to osoby, które zaczynają złożone rozmowy o polityce, psychologii, filozofii, nauce czy sztuce. Przyciągają ich przemówienia i wszelkie przejawy kultury. Sapioseksualiści uwielbiają debaty ze swoimi potencjalnymi kochankami, zwłaszcza jeśli jest ona na temat, przed którym mogą się bronić.
  3. Podziwianie ludzi z dużym zasobem słownictwa: Podziwiają bogate słownictwo, kulturalne wypowiadanie się i enigmatyczne sformułowania, które są nieznane większości społeczeństwu. Całkowicie odrzucają błędy ortograficzne i nadużycia językowe. Tak bardzo, że sapioseksualiści całkowicie wykluczają ze swoich związków osoby, które mają złą pisownię lub które cały czas wypowiadają się niepoprawnie.
  4. Niechęć do small talk: Inną cechą bycia sapioseksualnym jest to, że są oni przyciągani do ludzi, którzy zastanawiają się nad życiem i filozoficznie gawędzą o najróżniejszych tematach. Stronią od powierzchowności. Osoba, która jest sapioseksualna będzie szukała tylko ludzi, którzy potrafią prowadzić głęboką rozmowę na różne tematy. Słuchając zupełnie błahej rozmowy, sapioseksualiści uciekną tak szybko, jak to możliwe.
  5. Zawsze chcą się uczyć: szukają nowych wyzwań intelektualnych, które odrywają ich od rutynowego życia i pozwalają otworzyć umysły na nowe odkrycia. Idealnym planem byłoby wspólne oglądanie filmów dokumentalnych lub nauka nowych umiejętności.

Dlatego dla sapioseksualisty rozmowy i wymiana myśli są najważniejszą częścią samych zalotów seksualnych: przyciskiem uruchamiającym rozpoczęcie procesu uwodzenia. Więcej informacji na temat sapioseksualizmu tutaj: https://www.miastokobiet.pl/co-to-znaczy-sapioseksualizm/

 

 

 

Podobne wpisy