© 2016 (International Korczak Association/BRPD).

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka
Prof. dr hab. Krystyna Chałas
Dr hab., prof. UB Wioletta Danilewicz
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Prof. dr hab. Adam S. Frączek
Prof. dr hab. Teresa Jackowska
Dr hab., prof. UŚ Ewa Jarosz  
Prof. dr hab. Marek Konopczyński 
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
Ks. dr hab., prof. UKSW Jan Niewęgłowski
Prof. dr hab. Bożena Muchacka
Prof. dr hab. Dorota Olczak – Kowalczyk

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch

Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss 
Ks. dr hab., prof. APS Adam Solak 
Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Dr hab., prof. APS Maciej Tanaś 
Prof. dr hab. Wiesław Theiss 
Prof. dr hab. Hanna Zaremska